С поглед към Бога

Прочит: Псалм 145:3-7

 

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля…“

(Римляни 12:2)

 

Докато гледах към паяжините над прозорците на горния етаж и мислех как да ги почистя, долетя един кос и ми изпя прекрасна песен. Замислих се как Бог идва при нас в забързаното ни ежедневие. Слушайки коса, забравих за паяжините. По същия начин усещането за Божието присъствие ми помага да отместя поглед от проблемите. Ако отворим очите си и се огледаме наоколо, ще открием Твореца, Който ни носи радост, светлина и песен дори в мрачните места, през които трябва да преминем.

Надявам се и аз чрез Божията сила да нося светлина и песен в живота на тези, с които се срещам. Може би нашите постъпки и думи ще помогнат на някого да отмести погледа си от проблемите и ще му донесат радост. Ако сме отворени към водителството на Святия Дух и обновяваме умовете си с помощта на Божието слово, ще бъдем променени, за да можем на свой ред да променяме света.

 

Молитва: Любящи Отче, благодарим Ти за прекрасното творение. Възхваляваме Те за Твоята любов и грижа към нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да отместя погледа си от проблемите, ако го насоча към Бога.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: ОРНИТОЛОЗИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply