С търпение и вяра

Прочит: Лука 13:6-9

 

„Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“

(Галатяни 6:9)

 

Аз съм пастор и рядко виждам явни резултати от своите проповеди, уроци, болнични посещения, медийни участия и други събирания, които организирам. Но притчата за безплодната смокиня ни учи, че сме създадени да даваме плод и трябва да сме търпеливи и милостиви към хората. Както лозарят от притчата предлага да се даде още време на смокинята, така и ние сме призовани да бъдем постоянни и търпеливи в своето свидетелство. В началото може да не виждаме резултат. Една жена, която идваше на моите уроци преди години, ми сподели, че не е разбирала и приемала всичко, което съм казвал, но скоро е препрочела записките ми и е открила нов смисъл в тях. Това ми доказва, че Бог използва нашите усилия в точното време.

Апостол Павел също е разбирал това и е казал: „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте“ (1 Коринтяни 3:6). Ние сме призовани да бъдем верни и да знаем, че Святият Дух ще изведе всичко докрай. Нека не се уморяваме да вършим Божието дело.

 

Молитва: Мога да се доверя на Бога да изведе делото, в което съм верен, докрай.

Елмър Диксън (Флорида, САЩ)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ВЕРНИ ХРИСТОВИ СВИДЕТЕЛИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply