С цялото си сърце

Прочит: Лука 5:1-11

 

„И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“

                                                                          (Йеремия 29:13)

 

Много години преподавах история. Когато наближаваше краят на семестъра, давах на студентите си възможност да подобрят своя успех, като подготвят допълнителна самостоятелна работа. Някои се съгласяваха веднага и получаваха по-добри оценки. Други отказваха любезно, задоволявайки се с постигнатото.

Половинчатите усилия водят до половинчати резултати. Когато това се отнася за оценката по история, не е от такова голямо значение, но ако такова е отношението ни към Бога, нещата са сериозни. Чрез пророк Йеремия Господ ни обещава: „ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“. Мисля, че Той не иска да пренасяме тенденцията към половинчатост в духовния си живот.

Лука ни разказва за първата среща на Исус със Симон, Яков и Йоан на езерото. Макар да не бяха уловили нищо след цяла нощ усилия, Исус им каза да опитат отново, като хвърлят мрежите навътре. Те се покориха и освен че наловиха много риба, оставиха всичко и тръгнаха след Спасителя. Ето това е да постъпваш от цяло сърце! За да бъдем истински потребни на Бога и да получим Неговите благословения, трябва да тръгнем след Него и да Го следваме с цяло сърце.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помогни ни да Те следваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Следвам ли Христос с цялото си сърце?

Лиса Стакпол (Уисконсин)

 

Да се молим за: ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply