С усърдие

Прочит: Римляни 12:1-2

 

„В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа.“

(Римляни 12:11)

 

Посещавам тренировки три пъти седмично. Съчетаваме аеробика и упражнения с тежести. Много от тях са трудни за изпълнение и признавам, че ги пропускам. Напредвам бавно, но осъзнавам, че ако се оставя на умората, усилията няма да дадат резултат.

Същият принцип важи и за духовния живот. Опитвам се да усилвам своята вяра, като чета Библията и християнски книги. Старая се да постъпвам добре с хората около мен и да показвам вярата си на дело. Ходя на църква, на библейски уроци. Чета молитвени ръководства. Сравнявам прочетеното със своя живот и си правя изводи.

Дори и при толкова старание често духовният ми живот е в криза. Въпреки това постепенно напредвам. Колкото повече време отделям за Бога и Неговото слово, толкова повече се уподобявам на Христос.

 

Молитва: Вечни Боже, помогни ни да разпознаем и да изберем Твоята воля за нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще живея според Божието слово.

Рубън Гарса (Тексас)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ПО-ПЪЛНОЦЕННО ОБЩЕНИЕ С БОГА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply