С вяра, а не със страх

Прочит: Йеремия 29:10-14

 

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“

(Исус Навин 1:9)

 

Понякога е много трудно да се вземат решения, особено такива, които променят живота ти. Когато избрах колеж, заложих на сигурно. Ръководех се от това да съм близо до семейството и приятелите си и да съм по-добре в материално отношение. Двадесет години по-късно, когато избирах семинария, се изправих пред същите въпроси. Тогава чух в себе си въпроса „Кое решение изисква да се довериш в най-голяма степен на Бога?“.

Да ходиш с вяра, а не с виждане, никак не е лесно. Сигурността е един от най-големите ни приоритети. Само ако можехме да разберем, че сами не сме в състояние да подсигурим нито настоящето, нито бъдещето си! Представете си какво ще бъде, ако се доверим на Божите думи от Йеремия 29:11: „Аз зная мислите, които мисля за вас (…) да ви дам бъдеще и надежда“.

Божията любов към нас е много по-голяма от нашите страхове и чувството за несигурност. Всеки ден имаме възможност да вземаме решения, основани не на страха, а на Божията любов.

 

Молитва: Господи, Ти знаеш мислите, които имаш за нас. Молим Те да ни водиш и да ни даваш вяра и чувство за сигурност. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще решавам с вяра, а не със страх.

Елинор Колвин (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ТРУДНИ РЕШЕНИЯ.

 

 

Остави коментар

Live Reply