Със смелост

Прочит: Лука 8:42-48

 

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“

                                                                              (Евреи 4:16)

 

Жената, описана в днешния прочит, е един от моите герои на вярата. Нейното течение я правеше нечиста според Закона (Левит 15:19). Никой не можеше да се докосва до нея, тя също нямаше право да се допира до някого. Нуждата от изцерение след дългогодишното страдание я накара да загърби гордостта си и страха от евентуалните последствия, да се доближи до Исус и да се докосне до дрехата Му. Когато Той се обърна към нея, тя падна на земята разтреперана и призна какво е направила. Представям си как Исус я вдига, слага ръка на нейното рамо и й казва: „Дъще, твоята вяра те изцели“ (Лука 8:48).

 Библията ни показва, че ако с готовност смирим себе си пред Бога, Той ще ни покаже милост. Исая 30:18 гласи: „Затова Господ ще чака, за да се смили над вас, и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали“. Ако също като жената, която Исус изцели, преодолеем гордостта и страховете си и отидем при Него с готовност, Той ще се смили и над нас.

 

Молитва: Боже, нека се доближим до Теб и да бъдем изцелени. Амин.

 

Мисъл за деня: Кое ми пречи с готовност да отида при Бога?

Кенет Джон Маркс (Орегон)

 

Да се молим за: СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply