Сълзите на Исус

Прочит: Йоан 11:30-45

„Исус се просълзи.“
(Йоан 11:35)

Веднъж, когато бях малък, трябваше да си изберем библейски стих, който да запомним наизуст. Започнах да търся най-краткия. И ето че го намерих – Йоан 11:35! Дори аз можех да го запомня!
Сега, когато виждам смъртта на своите близки, когато стоя до ковчега на някой от тях, преди да бъде положен в земята, гледам на този стих по различен начин. Каква любов изпитваше Исус към това семейство! Пред гроба на Лазар на Него Му стана мъчно и заплака. О, каква любов изпитва Той към всички нас! Дори в най-тежките моменти, когато тъмнината ни обгръща, дори когато смъртта чука на вратата, Исус е там, обича ни и плаче заедно с нас.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята любов и милост и за постоянното Ти присъствие в нашия живот. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Когато плача, Исус плаче с мен.
Джефри Ламбърт (Кентъки)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СКЪРБИ.

Остави коментар

Live Reply