Съмнение

Марк 9:14-29

 

„Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“

                                                                                (Марк 9:24)

 

От Мойсей до Тома, много библейски герои преминаха през моменти на съмнение. В днешния прочит се разказва за един баща, който доведе сина си при Исус, за да го изцери. Когато Той му каза: „Всичко е възможно за този, който вярва“, бащата веднага отвърна: „Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие“. Напълно разбирам дълбокия смут на този човек, който го накара да признае съмнението си, докато проси за помощ.

Когато бях по-млад, преминах през период, в който изпитвах силни съмнения по отношение на християнската си вяра. Попадах в доста трудни, дори стресиращи ситуации. Водех вътрешна борба с мисълта, че Бог може и да не ми помогне, но въпреки всичко не спирах да се моля. Спомням си как веднъж започнах молитвата си с думите: „Явно няма да се справя със съмнението, Господи, но въпреки него идвам при Теб“. Чувствах се все по-силен, докато продължавах да се моля.

Съмнението не е грях, то дори може да се превърне в преддверие към силната вяра. Лекът срещу съмнението е доверието и молитвата. През дългия период на борба със съмнението аз открих, че Бог винаги е близо. Трябва само да направим крачката към молитвата, за да намерим утеха в Неговото присъствие.

 

Молитва: Боже, когато сме изпълнени със съмнения и ни е трудно да вярваме, помогни ни да не се отказваме. Благодарим Ти, че си винаги близо до нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Въпреки съмненията Бог ни избира да служим в света.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим: ДА ПОЧУВСТВАМЕ БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ В НАШИЯ ЖИВОТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply