Съмнения

Прочит: Лука 7:18-23

 

„Тогава Той им отговори: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.“

                                                                              (Лука 7:22)

 

След като беше удостоен с радостта да кръсти Христос, Йоан Кръстител видя и слизането на Божия Дух във вид на гълъб от небето. Той чу гласа, който казваше: „Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение“ (Лука 3:22). Само малко след това Йоан се усъмни в Христос и изпрати двама от учениците си, за да Го попитат: „Ти ли си Онзи, Който трябва да дойде, или друг да очакваме?“ (Лука 7:19).  

Въпреки тази проява на съмнение Исус обяви Йоан за най-големия от пророците. Убедена съм, че тази случка може да е пример за нас, когато почувстваме, че ни обзема съмнение. Съмнението е типично за хората. Сам Бог ни е дал живи и любознателни умове и очаква от нас да задаваме въпроси, когато нещо разколебава нашата вяра. Понеже добре познава нашата природа, Исус поиска от Отца да ни даде Святия Дух, за да бъде винаги наш Утешител (Йоан 14:16-18).

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ви разбираш, когато се съмняваме. Усилвай вярата ни, когато преминаваме през трудности. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато се съмнявам, мога да потърся сигурност в Божието слово. Святият Дух ще поднови моята вяра.

Карол Найборг (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС СЪМНЕНИЯ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply