Съмнения

Прочит: Йоан 20:24-29

 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат… С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.“

                                                                              (Евреи 11:1, 3)

 

Когато бях дете, лесно достигнах до Бога. Открих Го в песните, които пеехме в църквата, и в уроците от неделното училище. Чувствах вярата, докато се молех.

Пораснах и открих, че да запазя вярата си, понякога е доста трудно. Припомнях си историята за Тома, който се съмняваше. Той не беше сред първите свидетели на Христовото възкресение, но Спасителят му се яви по-късно и му каза: „Не бъди невярващ, а вярващ“ (Йоан 20:27). Откривах прилики между себе си и този Христов ученик.

Всъщност аз му съчувствам. Това, че Исус разбра съмнението на Тома, ме окуражава. Сега, след дълги години усещане, че съм се изгубила, намирам утеха при Бога. Гледам на своите съмнения и страхове не като на проблем, а като на възможност да търся Исус и знаци за Неговото присъствие навсякъде в моя живот. Зная, че Той ма обича и ми прощава. Той е с мен, за да ми покаже Своите рани и да изцери моите.

 

Молитва: Боже, помогни ни да използваме съмненията като възможност да търсим Твоето слово и да растем в любовта, във вярата, в живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Съмненията ни могат да усилят нашата вяра и посвещение.

Карин Шъмпърт (Колорадо)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС СВОИТЕ СЪМНЕНИЯ.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply