Съпротивление

Прочит: 1 Петр. 5:6-11

„Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.“
(1 Петр. 5:9)

Обичам да поддържам форма, като посещавам клас по аеробика. Инструкторката често ни дава напътствия, докато показва движенията. Започна ли да разтягам еластичната лента, я чувам да казва: „Опитайте се да я разтегнете колкото можете и дори малко повече. Ако искате да станете по-силни, трябва да срещнете и преодолеете съпротивлението!“.
Осъзнах, че този съвет мога да приложа и към християнския си живот. Когато се сблъскам с някоя трудност, аз гледам на нея по различен начин. Може би Бог иска да ме научи на търпение, приемане и доброта. Открих, че е лесно да проявя тези качества, когато съм заобиколена от любими хора и приятели, и не така лесно, когато хората от обкръжението ми са различни от мен.
Предизвикана съм да открия местата и моментите, в които ми е трудно да постъпвам, както Христос иска от мен, и да преодолея тази трудност. Физическите упражнения ми помогнаха да се замисля за упражняването на духовните добродетели.

Молитва: Боже, помагай ни да Ти се доверяваме и ни учи да отразяваме Твоята слава във всичко, което вършим. Амин.

Мисъл за деня: В какво Бог иска да преодолея съпротивлението?
Кони Шрьодер (Калифорния)

Да се молим: ДА РАСТЕМ И ЗАЯКВАМЕ ДУХОВНО.

Остави коментар

Live Reply