Сърце на служител

Прочит: Йоан 13:3-17

„… каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус…“
(Колосяни 3:17)

За шест седмици счупеният ми крак не ми позволяваше да правя много неща сама. Когато моя приятелка предложи да дойде и да се погрижи за мен, с малко колебание приех. Тя пристигна и първо дойде с един леген с топла вода, за да измие крака ми. После седна и внимателно го подсуши. Накрая дори ме поглези, като ми лакира ноктите.
Този жест ми припомни как Исус изми краката на Своите ученици. Той беше техен Учител и Господ, но свърши работата, запазена за слугите. Показа им с думи и на дело как трябва да се отнасят един към друг. Павел изразява това така: „Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото“ (Филипяни 2:3-4).
Постъпката на моята приятелка ме смири и бях предизвикана от нейния пример и от библейското послание да потърся начини, колкото и да са скромни, за да служа на Бога, помагайки на хората.

Молитва: Боже, помагай ни да виждаме нуждите на хората. Амин.

Мисъл за деня: Исус е примерът ми за служение.
Карол Харисън (Канада)

Да се молим: ДА СЛУЖИМ НА ХОРАТА.

Остави коментар

Live Reply