Със свито сърце

Прочит: Матей 9:35-38

 

„А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.“

(Матей 9:36)

 

Приклещена в тясната седалка на една рикша в Индия, аз наблюдавах огромната тълпа, която изпълваше тясната улица. Шумът от клаксони, миризмата на дим и многото хора преизпълваха сетивата ми. Представих си какво си мисли Бога, когато гледа към такова оживление. Сетих се за думите от Матей 9:36: „А когато видя множествата, смили се над тях“.

Отношението на Исус към хората разкрива начина, по който Бог гледа на нас. В превод от гръцки „смили се“ означава „сърцето Му се сви“. Точно такова чувство е накарало Исус да изпрати учениците Си при отрудените и обременените. Тяхната мисия е била да достигнат хората, които се нуждаят от спасение.

Гледката на тълпата в онзи ден ме подтикна да се моля за хората там. Представям си какъв щеше да бъде светът, ако всеки се моли за своите ближни, които страдат, и с готовност им подава ръка за помощ. Та нали на това ни учи Исус?

 

Молитва: Исусе, пораждай в сърцата ни милост, за да гледаме на хората така, както Ти гледаш на тях. Изпрати ни да послужим на тези, които страдат. Амин.

 

Мисъл за деня: Искам да гледам на света през очите на милостта и любовта.

Лезли Ан Сегрейвс (Тенеси)

 

Да се молим за: ИНДИЙСКИЯ НАРОД.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply