„Съсредоточи се!“

Прочит: Матей 6:25-34

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“
(Матей 6:33)

Бях на гости на внука ми, който току-що беше завършил първия си семестър в колежа. Докато седях на дивана и говорех с него, петгодишната ми внучка ми подаде книга, за да ѝ прочета приказка за лека нощ. Аз продължих да слушам разказите на внука ми за колежа, но малката стана много нетърпелива и каза: „Бабо, съсредоточи се!“. Всички се засмяхме и аз взех книгата, за да ѝ прочета приказка.
На другия ден си мислех за това и си казах, че да изслушам внука си, е толкова важно, колкото и да обърна внимание на своята внучка. Колко ли пъти Бог е искал да ме потупа по рамото и да ми каже: „Рут, съсредоточи се!“. Аз постоянно съм заета с нещо – грижи за семейството, библейски уроци, благотворителни дейности в различни организации. Понякога това до такава степен поглъща деня ми, че не ми остава време за Бога. Той просто отпада от списъка с ангажименти.
Мисля, че точно това подреждане на приоритетите има предвид Исус, когато казва да търсим първо Божието царство. Всеки може да се запита: „Тук ли иска Бог да съм в момента?“. Поставянето на Бога и отношенията ни с Него на първо място е най-добрият избор.

Молитва: Боже, помогни ни да се успокоим и да отделим достатъчно време за Тебе, за да подредим приоритетите си така, както Ти искаш. Амин.

Мисъл за деня: Какво Бог иска да е най-важно за мен днес?
Рут Рийзин (Канзас)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО УЧАСТВАТ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ.

Остави коментар

Live Reply