Съвършен мир

Прочит: 1 Солунци 5:16-18

„Защото Аз зная мислите които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“
(Йеремия 29:11)

Прибрах се и хвърлих куфара на дивана. Току-що началникът ми беше съобщил, че моята позиция се съкращава. Училищното настоятелство щеше да се събере в предстоящата седмица, за да реши съдбата на програмата за надарени деца, която изграждах в продължение на осем години. Правех всичко възможно, за да я поддържам, но бюджетът все не достигаше. Началникът ми беше решил, че парите могат да се оползотворят по-разумно. Следващата година щях да съм безработна.
Докато не можех да си намеря място от тревога, си припомних едно духовно размишление, което бях чела няколко години по-рано и което насърчава да възложим проблемите си на Бога. Имах ли смелостта да се помоля с онази молитва? Можех ли да поверя на Бога тревогите и страховете си за бъдещето? Тези въпроси занимаваха ума ми през следващите няколко дни, докато се водеха важните разговори. До петък вечерта, след още един обезсърчаващ ден, бях готова. „Да бъде Твоята воля – молех се аз. – Господи, приемам това, което Ти искаш за бъдещето ми.“ Не очаквах да получа толкова дълбок мир.
Настоятелството се събра в понеделник и реши да запази моята програма и да я разшири. Това беше невероятно. Но още по-невероятно беше това, което научих: каквото и да се случва, мога да намеря мир, ако се доверя на Бога.

Молитва: Небесни Отче, когато бъдещето ни е несигурно, помагай ни да следваме примера на Твоя Син, Който ни показва пътя към съвършения мир с молитвата: „не Моята воля, а Твоята да бъде“ (Лука 22:42).

Мисъл за деня: Когато поверя живота си на Исус, сърцето ми ще се изпълни с мир.
Джини Нийл (Вирджиния)

Да се молим за: ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply