Сега е мой ред

Прочит: Колосяни 3:12-14

 

„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“

                                                                                  (Матей 5:7)

 

Преди години работех в един малък офис, където няколко служители често се налагаше да използват едно бюро. Веднъж, когато се върнах от отпуска, видях, че някой беше използвал моето. Той се беше хранил на него и бе оставил следи от някаква напитка. Възмутих се от гледката, която заварих, и се заех да почистя. В това време чух от радиото една християнска програма, която вървеше в този час. Водещият покани слушателите да кажат заедно с него Господната молитва. Аз веднага наведох глава и започнах да се моля: „прости ни прегрешенията, както и ние прощаваме на нашите длъжници“… Замръзнах: аз не бях простила. Как можех да се сърдя толкова на моя колега, който беше замърсил бюрото ми, след като Бог ме е изчистил от всеки грях?! Засрамена, помолих Господ за прошка.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоето обещание да ни прощаваш греховете. Напомняй ни колко милостив си бил към нас, когато се молим с думите: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ми е простил. Сега е мой ред да простя на другите.

Девона Алисън (Мичигън)

 

Да се молим за: РАДИОСЛУЖЕНИЯТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply