Сега е нашето време!

Прочит: Йоан 6:35-40

 

„Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде…“

                                                                                   (Йоан 6:27)

 

Всяка пролет фермерът, който ни е съсед, дни наред сее някакви култури. Когато излезе, стотици патици пристигат във фермата с крясъци, за да търсят храна. Представям си как си казват една на друга: „Бързо, кажете на всички да идват. Сега е нашето време!“. Те са много любопитна гледка. Изумително е, че колкото и семена да бъдат изядени, фермерът всяка есен събира обилна реколта.

Исус също кани на Своята трапеза всички. Той не иска никой да остане гладен и жаден, щом е потърсил Него. Ние трябва да сме много по-щастливи и ентусиазирани от патиците. Би трябвало с радост да разкажем на своите роднини, приятели и познати, дори на непознатите за Божиите обещания и любов. Ако се молим за възможности да споделяме Благата вест, Бог ще ни помогне да ги видим и ще ни даде мъдрост, за да сме добри Негови свидетели.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че можем да дойдем при Теб, при Когото има изобилна храна и вода за нашите души. Искаме за познаваме и да преживяваме Твоите обещания и любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Благата вест трябва да бъде споделяна.

Дона Илайсън (Вашингтон)

 

Да се молим за: ФЕРМЕРИТЕ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply