Сега е времето

Прочит: Лука 18:1-8

„Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов.“
(1 Коринтяни 16:13-14)

Моят помощник по време на библейските уроци постоянно отбелязва в каква велика епоха живеем. Някои от присъстващите се съгласяват с това, но други с учуден поглед питат: „Той не чете ли вестници?“. Заобиколени сме от новини за войни, политически вълнения, кражба на лични данни, болести, злоупотреби, наркотици и преследване на християни в някои части на света. Това по-скоро ни навежда на мисълта, че светът ни се разпада.
Когато всички наоколо виждат несигурност и хаос, възможно ли е християните да виждат възможности? Какво по-добро време от това, за да заявим пред света, че зависим от Бога? Трябва само да четем Библията, са да се убедим, че Той държи всичко в ръцете Си. В Лука 18:6-8 Исус казва, че тези, които викат към Бога за правда, ще я получат. След това провокира слушателите Си с въпроса: „Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?“. Само си представете колко много можем да направим! Сега е времето християните да изявят своята вяра на дело.

Молитва: Боже на правдата, помогни ни да се оприличаваме все повече на Тоя Син и да устояваме в благовестието. Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да се случва около мен, ще съм непоколебим в Христос.
Уолтър Марис (Мисури)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ НА МИСИОНЕРСКИ ПЪТУВАНИЯ.

Остави коментар

Live Reply