Семейство за всеки

Прочит: Исая 46:3-4

„Бог настанява в семейство самотните; извежда в благоденствие затворниците…“
(Псалм 68:6)

Аз страдам от синдрома на Аспергер, който е форма на аутизъм и прави общуването ми с хората много трудно. Трудно би било да си намеря съпруга и да създам семейство, дори да искам. Затова реших, че е най-добре да остана неженен. Но един въпрос ме тревожеше всяка нощ – кой ще се грижи за мен, когато остарея и не мога да се справям сам.
Един ден прочетох днешния псалм и се почувствах насърчен. Семейството не винаги е свързано с кръвна връзка, а може да споделя обща цел, както църковното семейство. Ние не можем да разчитаме на кръвна връзка, но винаги разчитаме на единството си в Христос.
Днешният библейски стих ни уверява, че Бог ни помага чрез нашите приятели и църковното ни семейство. Апостол Павел, който също не беше семеен, многократно благодари за различни хора от църковните общества, които му помагат при различни обстоятелства.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за възможността да сме част от едно любящо семейство. Амин.

Мисъл за деня: Аз съм християнин и съм част от Христовото семейство.
Арън Танър (Алабама)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЕ СА СЕМЕЙНИ.

Остави коментар

Live Reply