Семената на милосърдието

Прочит: Колосяни 3:1-12

„И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“
(Колосяни 3:12)

Седях в чакалнята на спешния кабинет и мисълта ми беше насочена единствено към усложненията, които астмата ми беше предизвикала. Не бях планирала болничен престой. До мен седеше едно петгодишно момче на име Доминик, което беше с превързана глава. Сестрата отбеляза, че той е страшно изплашен. Аз се приближих към него и майка му и го попитах иска ли да види малко снимки на животни, които имах в телефона си. Щом вниманието ми се отмести от собственото ми състояние към малкото момче, намерих нов приятел.
След известно време Доминик забеляза една жена, която плачеше в другия край на чакалнята. „Искаш ли да дойдеш с мен, за да я видим?“ – го попитах аз. Отидохме при нея и се запознахме. Не след дълго тя и Доминик разглеждаха снимките на нейните внучета и домашни любимци.
Усмихнах се, като видях как добротата постепенно стопяваше тревогата.
Срещата ми с Доминик ми помогна да разбера, че можем да носим Божията доброта със себе си навсякъде. Когато посаждаме семената на милостта, те се развиват много бързо. Нека всичко, което казваме и правим, да е за Божия слава!

Молитва: Боже на милостта, благодарим Ти за всекидневната Ти милост. Нека намираме начини да показваме Твоята любов и благост на хората. Амин.

Мисъл за деня: Божията любов и доброта могат да достигат чрез мен до хората, които страдат.
Лин Даниелс (Масачузетс)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЧАКАТ ПРЕД СПЕШЕН КАБИНЕТ.

Остави коментар

Live Reply