Сериозно решение

Прочит: Матей 5:13-16

 

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“

                                                                                   (Матей 5:16)

 

С Проповедта на планината Исус представи на Своите ученици всичко, което им беше нужно да знаят за своето предназначение на тази земя, каза им как да живеят и ги изпрати да споделят вестта за спасението и вечния живот с хората от света.

Когато ни казва „Вие сте солта на земята и светлината на света“ (Матей 5:13-14), Той ни призовава да променим света. Солта придава вкус и запазва храната. Светлината прогонва мрака, за да виждаме пътя пред себе си. Ние можем да променим нечий живот, като бъдем хора, които обичат и насърчават. Като споделяме Христовото спасително послание, ние носим светлина там, където властва мракът.

Сега, на прага на новата година, правим планове. Вземаме решения, заричаме се да променим някои неща, пожелаваме си да разрешим трудни въпроси. А защо не решим през настъпващата година да следваме Проповедта на планината? Да говорим на другите за Исус, може и да ни затрудни. Свикнали сме да ни се присмиват и дори да ни преследват. Но ако сме решени да позволим на Христос да живее чрез нас, ще можем да бъдем сол и светлина в света.

Можем да предизвикаме промяна в своите домове, сред семействата си, на работните си места, в църквата.

 

Молитва: Боже, давай ни смелост да не се отричаме от Теб дори пред лицето на присмеха и преследването. Давай ни възможности да споделяме Благата вест и да виждаме как животът на хората се променя. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ мога да предизвикам промяна в живота на някого днес.

Винс Бийвър (Охайо)

 

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЕВАНГЕЛИЕТО.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply