Шанс за живот

Прочит: Йоан 3:13-21

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“

(Йоан 3:16-17)

 

Преживявахме дълга суша, която унищожи посевите на много хора. Докато поливах ананасите и зеленчуците в градината, жена ми попита: „Защо поливаш растения, които са почти умрели? Какъв е смисълът?“. Без колебание ѝ отговорих, че докато има и най-малка надежда, ще дам шанс на всяко растение.

По-късно се замислих над израза „шанс за живот“ и си припомних Йоан 3:16. Бог толкова много възлюби света, че прати Сина Си, за да умре на кръста, така че всеки от нас да има шанс за вечен живот. И за разлика от растенията, които не избират дали да живеят, ние имаме избор – да получим вечен живот чрез вяра в Исус Христос. Слава на Бога за шанса да бъдем спасени!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че пожертва Сина Си, за да имаме ние шанс за вечен живот. Давай ни смелост и желание да споделяме и с другите възможността да повярват в Исус Христос и да се спасят. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво правя, за да научават хората за Христос и да получат дара на вечния живот?

Филип Поло (Кения)

 

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА СПОДЕЛЯМЕ БЛАГАТА ВЕСТ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply