Ще намерим пътя

Прочит: Числа 14:1-11

 

„Вашите думи са били безочливи против Мен, казва Господ; а вие казвате: Какво сме говорили против Теб?“

(Малахия 3:13)

 

Като доброволец в християнски център, трябваше да помогна на един ученик на име Тони, който се затрудняваше с уроците по математика. Повече от час работих с него, но той изобщо не проявяваше някакъв интерес към това, което му обяснявах. През цялото време не спря да се оплаква и да казва, че не вижда никакъв смисъл от това да учи математика. След като го изслушах, му казах защо аз смятам, че математиката е важна. Няколко минути по-късно Тони погледна задачите, извини се за своето поведение и каза, че е готов да работи.

Никак не е трудно да започнем да се оплакваме. Също като израилтяните от днешния прочит, ние винаги можем да намерим поводи да роптаем и да се съмняваме в Божията грижа. Често причината е, че не разбираме какво Бог прави в живота ни. Но нека не се съмняваме, че Той знае много добре какво прави и има план за всеки от нас. Ако Му се покоряваме и сме уверени в Неговите обещания, Бог ще отвори сърцата и умовете ни и ще ни помогне да видим пътя, които се простира пред нас.

 

Молитва: Господи, помогни ни да останем верни на Теб, както Ти си верен към нас. Амин.

 

Мисъл за деня: В моменти на съмнение и страх мога да намеря утеха при Бога.

Джеймс Хендрикс (Индиана)

 

Да се молим за: ДОБРОВОЛЦИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply