Ще направя ли същото?

Прочит: Марк 5:1-20

„А онези, които бяха видели, им разказваха за станалото с обладания от бесовете и за свинете. И те започнаха да Му се молят да си отиде от техните предели.“
(Марк 5:16-17)

Всеки път, когато чета този библейски стих, не мога да повярвам, че е възможно. Въпреки поредното чудо тълпата не прие Исус и Го помоли да си тръгне. В миналото този разказ ме караше да се замисля защо тези хора постъпваха така, след като един обладан човек беше освободен от нечистите духове, които бяха изпратени в свинете, защо не приемаха присъствието на Исус.
Наскоро, докато четях отново разказа, си зададох друг въпрос: „Дали понякога съм постъпвал по същия начин?“. Осъзнавам, че понякога и аз моля Исус да си тръгне. Всеки път, когато избирам гнева и обидните думи, своите пътища вместо Божия, пренебрегването на истината и премълчаването, аз отхвърлям Исус.
Въпреки че тълпата Го отхвърли, освободеният от демоните човек отиде при Исус. Той разбра, че това е Този, до Когото трябва да е близо и Когото трябва да следва. Нека се научим не да отпращаме Исус, а да Го следваме с увереност.

Молитва: Господи, прощавай ни, когато избираме пътища, които ни отдалечават от Тебе. Помогни ни да тръгнем по пътя на милостта и любовта. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден ще избирам пътя, който ме приближава към Бога.
Касиус Ру (Южна Каролина, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОЩЕ НЕ ПРИЕМАТ БОГА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply