Ще уповавам на Бога

Прочит: Марк 10:46-52

 

„И онези, които познават името Ти, ще уповават на Теб; защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят.“

                                                                                      (Псалм 9:10)

 

Когато бяхме малки, с братята ми много обичахме да караме кънки и да играем хокей на замръзналото езеро близо до нашия дом. Установяването дали водата е достатъчно замръзнала, беше дълъг процес. Когато температурите започваха да падат, ние отивахме, за да видим има ли вече лед. После продупчвахме леда или хвърляхме камък навътре в езерото, за да видим дали обвивката ще се пропука. Когато камъкът се плъзнеше по повърхността, приемахме, че е достатъчно безопасно, за да бъде ледът изпробван лично от по-големия ми брат. В това време с по-малкия наблюдавахме тревожно, готови да спасим батко, ако ледът се пропука. Понякога и това се случваше, но когато разбирахме, че всичко е наред и игрите могат да започнат, ни изпълваше голяма радост.

Според мен така е и с доверието в Бога. Знам, че Бог може да носи всеки мой товар, и въпреки това се колебая дали да Му поверя грижите си. Трябва непрестанно да си напомням, че Исус Христос винаги върви пред мен и ме води към безопасност. Той не само ще ме избавя, но ще ми дарява свобода и радост!

 

Молитва: Вечни и любящи Боже, да Ти се доверяваме, не винаги е лесно. Молим Те, прощавай ни, когато се съмняваме, и ни давай по-силна вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да носи всеки наш товар.

Гейл Фриц (Северна Каролина)

 

Да се молим за: РОДНИТЕ СИ БРАТЯ И СЕСТРИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply