Щедър подарък

Прочит: Йоан 21:15-17

 

„Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус…“

(Филипяни 2:4-5)

 

Доброволец съм в една организация, която осигурява храна на хора в нужда. Един ден, когато занесох храна на Том, забелязах, че пред вратата на съседната къща стои майстор. Оказа се, че Том тайно е платил ремонта на бойлера на своя съсед, защото в момента семейството му е без работа, а имат малки деца. Попитах го защо е скрил постъпката си, а той отвърна: „Защото искам славата да е за Бога, а не за мен“.

Том страда от няколко заболявания и не се радва на много удобства, но има силна вяра в Исус Христос. За мен неговият жест е истински пример за това какво означава да си християнин. Ако искаме да докажем, че сме християни, трябва да се грижим за Христовото стадо, да пасем Неговите овце. Следвайки стъпките на Исус, можем да носим Божите благословения в този свят и чрез добрите си думи и дела да проявяваме Неговата любов към всички хора.

 

Молитва: Милостиви Господи, помогни ни да Те прославяме, като служим на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато са извършени с любов, делата ми на милост отразяват Божията любов и благодат.

Робърт Бортийн (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, КОИТО НЕ РАЗПОЛАГАТ С ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА.

 

Остави коментар

Live Reply