Шум за татко

Прочит: 1 Йоан. 3:1-3

„А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“
(Исая 43:1)

Баща ми работеше почти през целия си живот в една ферма за отглеждане на коне близо до Ню Йорк. Освен че умееше много неща, той обичаше конете, с които работеше всеки ден. Дори им беше измислил прякори. Когато светваше лампите сутрин, ги викаше, а те пръхтяха, цвилеха и бутаха съдовете си за храна, разпознавайки гласа му.
Ние, християните, можем да се поучим от конете. Колко често не разпознаваме гласа на нашия Господ, Който ни вика по име? Бог ни призовава и иска да отвръщаме на Неговия призив дори в малките неща, които правим през деня. Разбира се, ние не можем да реагираме по начина, по който конете изразяваха радостта си от появата на моя баща, но можем да покажем своя отклик, като вършим Божието дело в света.

Молитва: Създателю, ние чуваме Твоя призив и можем да отговорим, като Те следваме всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще върша Божието дело с вяра.
Джеймс Сиймор (Ню Йорк)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ ВЪВ ФЕРМИ ЗА КОНЕ.

Остави коментар

Live Reply