Сигурна светлина

Прочит: Псалм 36:5-9

„… когато светилникът Му светеше на главата ми и със светлината Му ходех в тъмнината…“
(Йов 29:3)

Там, където живеем, често спира токът, затова е хубаво да си имаш фенерче. Една сутрин тръгнах към банята, но забравих да си взема фенерчето. Майка ми видя, че тръгвам натам, затова бях спокойна. Бях сигурна, че тя ще ми донесе фенерчето, ако спрат тока. Това правят майките – пазят децата.
Токът наистина спря, но преди очите ми да започнат да свикват с тъмнината, видях светлина. Беше мама, която стоеше точно пред мен с фенерчето. Нямаше причина да се притеснявам!
В днешния прочит Йов си спомня за времето, когато е ходил в тъмното с Божията светлина. Също както аз можех да разчитам на мама, която ми осигури светлина, всички ние можем да разчитаме на Бога да осветява пътя ни и да ни води (Притчи 3:6).

Молитва: Господи, помогни ни да Ти се доверяваме напълно, независимо от нараняванията и болките, независимо от това колко дълбока е тъмнината около нас. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще се доверя на Божията светлина да ме води.
Юйо Джумаи Ани (Украйна)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО.

Остави коментар

Live Reply