Сигурни обещания

Прочит: Псалм 36:5-9

 

„Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките синове прибягват под покрова на крилата Ти.“

(Псалм 36:7)

 

Когато бъдещето ми изглежда несигурно и не знам в какво да се хвана, много ми помага да си припомня три от Божите обещания, които откривам в Библията. Първо, любовта на Бога е неизменна. Нашата работа, позиция в обществото, отношения с хората се променят, но дори сред промените и несигурността Бог е с нас и ни обича неизменно.

Второ, Неговата закрила е сигурна. Псалм 36:7 ни казва, че Той е наше прибежище. Колкото и силна буря да ни връхлети, Той ще ни закриля и ще остане с нас докрая. Винаги можем да разчитаме на Бога.

Трето, можем да сме уверени, че Той е промислил за всичко. Исус ни казва да не се тревожим, защото небесният ни Отец знае от какво се нуждаем и ще се погрижи за нас (Матей 6:31-33). Бог винаги е промислял за моите физически и духовни нужди.

Въпреки че животът често е труден, Бог е верен на Своите обещания. В обстоятелствата, които толкова често се променят, можем да сме сигурни, че Бог и Неговите обещания няма да се променят.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоите обещания. Помагай ни да не се отделяме от присъствието Ти, когато сме заобиколени от несигурност. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори в моята несигурност Бог е верен.

Адам Уебър (Южна Дакота, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ГОЛЯМА ПРОМЯНА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply