Сила над страха

Прочит: 2 Тимот. 1:6-14

„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“
(2 Тимот. 1:7)

Като малка много се страхувах да ходя в мазата. Там имаше една малка лампа и толкова много тъмни кътчета. А най-страшна беше една стара печка, от която излизаха кюнци и която приличаше на огромен октопод с пипала. Когато татко я отвореше, за да сложи въглища, тя изглеждаше като преизподня, вход към друг свят.
Когато пораснах, осъзнах, че страхът и грешните решения, до които ме води, се просмукват в ума ми и започват да ми влияят, без да забелязвам.
Псалм 121 ни казва, че помощта ни идва от Бога, Който винаги е на наша страна. С неговата сила можем да продължаваме напред дори когато сме изпълнени със страх. Апостол Павел напомня на Тимотей да бъде силен пред лицето на изпитанието, защото Святият Дух е с него. Затова следващия път, когато сърцата ни се изпълнят със страх, можем да помолим Бога да ни даде смелост да продължим със сила, любов и мир, които идват от Святия Дух.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни даваш сила във време на съмнение. Знаем, че си с нас във всяко време. Дай ни Своя Дух на сила и любов и прогони страховете ни. Амин.

Мисъл за деня: Божият Дух ни помага да продължим дори във време на беда.
Тери Блевинс (Мичигън)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПАРАЛИЗИРАЩ СТРАХ.

Остави коментар

Live Reply