Сила от Бога

Прочит: Исая 61:1-3

 

„Поздравете Андроник и Юний, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мен.“

                                                                                 (Римляни 16:7)

 

Аз служа като доброволец в мъжкото крило на един затвор. Много от затворниците са изгубили почти всичко: семействата си, работата, домовете си, както и добрата си репутация. Но не са изгубили любовта на нашия Господ Исус Христос. Тяхната вяра е истинска и жива. Тези хора знаят, че чрез Божията любов могат да променят живота си и да станат такива, каквито Бог иска да бъдат.

Винаги ги питам за какво искат да се молим и почти всички казват, че искат Господ да усили тяхната вяра. Те се молят да бъдат като апостол Павел, който намираше сила дори когато се намираше в затвора.

Надявах се моите посещения там да бъдат благословение за затворниците, но всъщност това служение благославяше мен. Вярата и любовта към Бога, които виждах в затворниците, изгубили почти всичко в живота, за мен е най-чудесният пример за променящата сила на нашия Господ. Благодарение на тези хора аз станах по-силен във вярата.

 

Молитва: Господи, благославяй хората, които са в затворите. Усилвай тяхната и нашата вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Как Бог е задълбочил моята вяра чрез вярата на някой друг?

Дейв Шайпъл (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ЗАТВОРНИЦИТЕ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply