Сила от Бога

Прочит: Йеремия 1:4-10

 

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“

                                                                            (Йеремия 29:11)

 

След като от десет години бях безработен, ме помолиха да участвам в работна група, която да обмисли започването на проекти в помощ на нашата църква. В нея участваха социален работник, психолог, педагогически съветник и аз, студент по философия. Когато се сравнявах с останалите, се чувствах неподготвен.

Щом дойде момент на слабост, несигурността и ограниченията ни се струват още по-големи. Болката и трудностите носят тревога и само Бог може да ни помогне да се справим, като ни даде сила и възможности.

Колко успокоително е да знаем, че Бог има план за нас, план за нашето добро, а не за зло! Божията вярност ни дава сила и смелост да се изправим срещу предизвикателствата и да осъзнаем, че имаме потенциал. „Във всичко ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил“ (Римляни 8:37).

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже. Дори когато се чувстваме неспособни, Ти ни подкрепяш със Своята любяща ръка и ни показваш, че можем да се справим. Амин.

 

Мисъл за деня: Всички ние можем да се справим, защото Бог ни дава сила.

Есмар Фериера (Бразилия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВА РАБОТА.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply