Сила в Христос

Прочит: Филипяни 4:10-13

„Чезне плътта ми и сърцето ми; но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.“
(Псалм 73:26)

Аз съм най-голямото от седем деца. Когато бях последна година в гимназията, семейството ми имаше само една кола и трябваше да ставам в 5.30 всяка сутрин, за да карам мама на работа. След това приготвях закуска за останалите деца и ги изпращах на училище и на детска градина. Едва тогава можех да се облека и да отида на училище.
Понякога се чувствах твърде изморена, но гледах да не се оплаквам. Една сутрин бях изтощена. Тогава си припомних тези думи: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни 4:13). Знаех, че трябва да се помоля Христос да ми даде сили да продължа.
Всеки има свои отговорности и понякога се изтощава. В свят, който препуска толкова бързо, всички се изморяваме. Колко важно е да забавим темпото и да помолим Бог да ни даде сила, за да продължим!

Молитва: Небесни Отче, дай ни силата, от която се нуждаем всеки ден, за да продължим, като никога не забравяме Твоята цел в нашия живот. Амин.

Мисъл за деня: Това, което изглежда невъзможно за мен, за Христос е възможно.
Гозийла Билал (Южна Дакота)

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА С МНОГО АНГАЖИМЕНТИ.

Остави коментар

Live Reply