Сила в немощта

Прочит: Исая 40:27-31

 

„Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните.“

(Исая 40:29)

 

След атентата в Бостън през 2013 година жителите на града си избраха мотото „Бостън е силен“. Плакати с този надпис бяха поставени по сградите и по улиците, а някои го носят изписан върху дрехите си. Хора от цялата страна, преживели природни бедствия или атентати, също решиха да използват това мото. Докато слушах репортажите, се запитах как една нация може да намери сили да се справи с такава трагедия.

Исая 40:27-31 ни дава отговор на този въпрос: „във вечния Бог“. В стиховете, предхождащи този пасаж, пророкът описва Божието всемогъщество. Той ни казва, че Бог е велик и се грижи за всеки от нас. Дори силните мъже могат да се уморят, но Божията сила и могъщество никога не отслабва. Божията мощ е извор на нашата сила.

За да бъдем възстановени и привдигнати от Бога, ние трябва да Го чакаме. Необходимо е всеки ден да Го възхваляваме, да се обръщаме към Него в молитва, да размишляваме над Неговите обещания и така нашата сила ще се подновява. Когато се почувстваме безсилни, нека се обърнем към нашия Господ.

 

Молитва: Помагай ни, Господи, да отделяме достатъчно време за Твоето слово, за да бъдем възстановявани и да подновяваме силите си. Амин.

 

Мисъл за деня: Можем да се справим с трудностите в живота с Божията помощ и любов.

Уейни Грийнауолт (Илинойс)

 

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply