Сила в покорството

Йоан 14:15-27

 

„Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“

                                                                              (Йоан 14:23)

 

Жена ми Берта е парализирана от двадесет години. Сега тя беше приета в болница с пневмония. Епископът ми се обади, за да ни насърчи, и ми напомни, че през всичките тези години, откакто се случи инцидентът, причинил парализата на моята съпруга, аз се грижа предано за нея. Бях много благодарен за неговата загриженост, но може би защото се чувствах твърде изморен, бях по-искрен от обикновено: „Всъщност аз изпълнявам това, което съм ѝ обещал в деня на нашата сватба“. На този ден ние си обещахме пред Бога, пред пастора и пред цялата църква, че ще се грижим един за друг „в болест и здраве, докато смъртта ни раздели“.

Казах на епископа, че това, което прави моята всеотдайност възможна, е увереността, че изпълнявам Божията воля. Всъщност колко често ни се случва да се чувстваме толкова уверени?

Да се грижа дълги години за болната си съпруга, не е никак лесно. Не винаги успявам да се справя толкова добре, колкото ми се иска, и се нуждая от постоянната Божия помощ. Но аз зная, че изпълнявам Неговата воля.

Разбрал съм, че любовта на Исус и Неговото покорство са двете страни на една монета. Когато Той ни призове да извършим нещо, ни дава сила и възможност да се покорим на този призив.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че действаш чрез нас, за да бъдем Твоите съработници в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Покорството пред Бога носи голяма сила.

Ърл Дикерсън (Кентъки)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА БОЛНИ ХОРА.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply