Сила в слабостта

Прочит: 2 Коринтяни 12:1-10

 

„… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“

(2 Коринтяни 12:9)

 

Като операционна сестра в онкологията, се чувствах изтощена. Седях на една пейка в църквата на болницата и гледах свещите. Едната едва мъждукаше. „Как ще довърша смяната, Господи? Чувствам се като тази свещ.“ Днешният стих премина през ума ми и ме успокои. Слабостта ни извиква Божията милост, а не Неговото осъждане.

Бръкнах в джоба си за химикалка, за да запиша някои свои мисли, и извадих медицинска ръкавица. Колко безполезна ми се стори в този момент! Протегнах ръката си и я огледах. После сложих ръкавицата. Безжизнената гума сега придоби форма. Докато разтварях ръка, Бог ми напомни, че мога да премина през всичко чрез силата, която Христос ми дава (Филипяни 4:7).

Излязох от църквата с увереност, че Божията сила винаги е с мен и ще надделее над моята слабост. Бог не иска да се справяме само със собствените си сили. Иска да се молим и да вярваме, че ще ни помогне със Своята мощ. Можем да Му се доверим, че ще ни даде всичко необходимо, за да се справим с трудностите.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за присъствието на Твоя Дух и сила в живота ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато съм слаба, мога да намеря утеха в Божията сила.

Дий Аспин (Калифорния, САЩ)

 

Да се молим за: МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ОНКОЛОГИИТЕ.

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply