Сила в слабостта

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10

 

„… Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена…“

(2 Коринтяни 12:9)

 

Една стара християнска песен започва с думите: „Изобщо не се чувствам уморен“. По-нататък се казва, че дори когато пътят пред нас не е лесен, Бог, Който ни е помагал досега, няма да ни изостави. Иска ми се да кажа, че тази песен се отнася за мен всеки ден, но истината е, че често се чувствам уморена в своя християнски път. Признавам, че е имало моменти, когато съм си мислела, че Бог ме е оставил. За щастие, реалността винаги е доказвала, че единствено аз – в старанието си да се справя със собствени сили и според собствените си планове – съм изоставяла Бога.

Всъщност точно в моментите на умора и самота най-много съм зависела от Него. Павел потвърждава това в днешния прочит: „Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена“.

В моментите, когато чувствам, че съм изгубила надежда, мога да открия мир в Божието присъствие. Слабостта ми няма да надделее, защото в точното време Господ ще ме обгърне със Своята любов, която никога не отпада. Знам, че Той не ме води на място, през което няма да ми помогне да премина.

 

Молитва: О, Господи, когато сме слаби, помогни ни да продължим с увереност, че Твоята любов и сила ще ни подкрепят. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да обърне моята умора във възхвала.

Кати Гейлърд (Уисконсин, САЩ)

 

Да се молим за: АВТОРИТЕ НА ДУХОВНИ ХИМНИ.

 

Остави коментар

Live Reply