Сила в слабостта

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10

 

„… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена…“

                                                                      (2 Коринтяни 12:9)

 

„Така е по-добре“ – беше изненадващо да чуя тези думи от устата на моя приятел Ейб, на когото съвсем скоро бяха открили сериозно заболяване. В първия момент той беше съкрушен, но когато реши да възложи своето състояние в Божиите ръце, отношението му към болестта се промени и сега вече можеше да твърди, че така е по-добре. Естествено, не беше добре да е болен, но той бе осъзнал, че животът е истински крехък и че зависим от Божията милост и грижа всеки миг.

Това казва и апостол Павел, когато говори за тръна в плътта си. Каквото и да има предвид с това, то му пречеше в служението и апостолът се молеше Бог да го освободи от него. Но ето го Божия отговор: „Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена“. Накрая апостолът осъзна, че така е по-добре. Божията сила се изявява съвършено, когато разберем, че сме слаби и зависим от Създателя.

Изминаха 45 години, откакто приятелят ми Ейб се разболя. Тази година, с Божията милост и любов, той навърши 90 години.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за многото случаи, когато Твоята сила се е изявявала в нашата немощ. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато сме слаби, чувстваме колко силен е Бог.

Вернер Фрийзън (Канада)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА ХРОНИЧНО БОЛНИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply