Силата на думите

Прочит: Яков 3:3-13

„Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите.“
(Притчи 16:24)

В думите има сила. Когато бях малък, никога не ме избираха да играя със съучениците си и думите им ме наскърбяваха. Колкото и да се опитвах да остана силен, не можех да преодолея обидата. С времето станах гневлив, затворен и необщителен.
Това обаче ме накара да се замисля сериозно как си служа с думите. Когато няма какво хубаво да кажа за някого, предпочитам да си замълча. Най-добре е думите ми да насърчават хората. Но понякога, въпреки добрите ни намерения, казаното от нас наранява някого и може дори да не разберем това.
Нашите думи трябва да се основават на любов. Библейският стих днес е добър пример за това. Благите думи могат да донесат сладост на душата и дори да изцерят тялото. Всичко, което казваме, трябва да е плод на добро намерение и да цели любовта към ближния.

Молитва: О, Господи, давай ни благи думи, които да благославят хората около нас. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще показвам Божията любов, като използвам думи на насърчение.
Мойзес Абдън Коуп (Бразилия)

Да се молим за: УЧЕНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply