Силата на Исус

Прочит: Лука 5:12-15

„Но вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.“
(Лука 5:15)

В днешния прочит виждаме човек, страдащ от сериозна и нелечима в онова време болест. Последствията от проказата са тежки и видни за всички. Хората, които страдали от проказа, чувствали не само физическата болка, но и болката от изолацията. Когато Исус изцелявал прокажени хора, Той показвал, че силата Му преодолява всякаква болка и страдание.
Присъствието на Исус било добра новина за болния от днешния разказ. Той преоткрил надеждата. Болният се моли с думите: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш“. Той лежи на земята в знак на дълбоко страдание, за което има сериозна причина, но вярва, че Исус може да го изцели.
Днес ние продължаваме да разчитаме на същото – че в присъствието на Господа винаги има надежда. Каквито и проблеми, болки и трудности да Му поверим, Исус има силата да ни направи отново цялостни.

Молитва: Боже, благодарим Ти за изцерителната Ти сила в нашия живот. Давай ни увереност пред лицето на предизвикателствата. Амин.

Мисъл за деня: Мога да намеря надежда за изцерение в Христос.
Антонио Уилсън (Мозамбик)

Да се молим за: СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ.

Остави коментар

Live Reply