Силата на молитвата

Прочит: Псалм 5:1-7

„… слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой; защото на Теб се моля. Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам.“
(Псалм 5:2-3)

Заради естеството на работата си съпругът ми винаги ни предупреждаваше, че във всеки един момент могат да го преместят на ново място. Въпреки това всяка новина за промяна ни изненадваше и обезсърчаваше. Беше натоварващо да започваме отново и да се приспособяваме към нови обстоятелства и промени в работата. Това беше стрес и за децата.
Преминавахме през трудни дни и реших да потърся Божията подкрепа, като отделя специален ден за молитва. Със сълзи на очите Го молех да намери за нас добро място, което да е според Неговата воля, като напълно осъзнавах, че отговорът може да е противоположен на очакванията ми. Няколко дни по-късно с изненада разбрах, че във фирмата на мъжа ми са взели решение всеки работник да избира мястото, на което ще бъде назначен.
Всички ще се изправяме пред важни промени в живота си. В моя случай Божият отговор дойде по-скоро, отколкото го очаквах, и знам, че Господ е чул молитвата ми и ще бъде с нас където и да отидем. Днес чувствам мир и спокойствие за промените, които ни предстоят.

Молитва: Боже на славата, дай ни вяра и сила, за да видим промените като възможности да растем духовно. Амин.

Мисъл за деня: Как Бог иска да гледам на промените?
Клементина Афонсо де Соуса (Ангола)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННИ.

Остави коментар

Live Reply