Силата на присъствието

Прочит: Лука 10:38-42

„… Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“
(Лука 10:42)

Помня, че оживено разговаряхме с Мелиса за бъдещите планове, за целите си, за брачния си живот. Тогава следваха дългите паузи – десет минути никой не казваше и дума. Въпреки това се чувствахме свързани и това беше важно. По време на дългите разходки и пътуванията, докато седим вкъщи, същата тишина продължава да бъде част от нашите взаимоотношения. Понякога просто да сме заедно, ни е достатъчно. Разбирам това най-добре, когато не съм с нея. Присъствието е изключително важно.
В днешния библейски прочит виждаме, че Мария разбираше колко важно е присъствието. Тя нямаше нужда да се включва в разговора, не изпитваше потребност да е в центъра на вниманието. Беше ѝ достатъчно да седи при нозете на Исус. И за това нейно присъствие Исус я похвали: „Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея“. Каква похвала от Господа само за това, че някой е бил с Него!
Бог продължава да търси нашето присъствие. Нека в това забързано ежедневие намираме време, за да поседим тихо с Христос. В тези моменти на спокойствие можем да открием близостта, за която не са нужни думи. Ако се приближаваме към Бога, и Той ще се приближава към нас (Яков 4:8).

Молитва: О, Боже, учи ни да разпознаваме Твоето присъствие и ни помогни да останем свързани с Тебе през днешния ден. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще отделя специално време за Христос.
Кевин Томас (Алабама, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА МНОГО НАТОВАРЕНИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply