Силата на прошката

Прочит: Битие 18:23-33

„Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мен, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.“
(Матей 18:21-22)

Само месец след като започнах да ходя на църква, един приятел ме покани да се включа в спонсорирано от църквата събитие, наречено „Среща с Исус“. Там чух днешните думи от Божието слово и те дълбоко докоснаха сърцето ми. След събитието се обадих на майката на сина ми. Откакто се разделихме, с нея не бяхме провеждали нормален разговор. Но след урока, който научих в онзи ден, всичко се промени. Обадих се, за да я помоля да ми прости за ужасното ми поведение спрямо нея, както и за нещата, с които съм я наскърбил, но не помня. Разговаряхме 45 минути.
От онзи ден бях свободен от огромен товар, който не осъзнавах, че тегне на плещите ми с ужасна сила – липсата на простителност. Днес с майката на сина ми имаме прекрасни взаимоотношения. Това е възможно само когато поставяме Христос на първо място в живота си.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни учиш какво е прошката, любовта, милостта и щедростта. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Прошката може коренно да промени отношенията ми с Бога и с хората.
Джон Гарсия М. (Колумбия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАЗРЕШАВАТ КОНФЛИКТИ.

Остави коментар

Live Reply