Силата на шепота

 

Прочит: Лука 10:38-42

 

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“

(Псалм 46:10)

 

Беше време дъщерите ми да си лягат, но вместо да се отправят към леглата си, те все повече се разсънваха. Една игра, която играхме заедно по-рано, се беше превърнала в страхотно забавление и те не спираха да се смеят. Толкова се бях увлекли, че ние с майка им бяхме станали невидими за тях.

Когато дъщерите ми играят, за да привлека вниманието им, трябва да започна да шепна. Повишаването на тона не помага, те просто ме игнорират. Когато започна да шепна, те се впечатляват и запазват тишина, за да чуят какво им казвам.

И аз понякога съм абсолютно погълнат от нещата, които правя – поддръжката на градината, воденето на децата на спортни занимания, общуването с моята съпруга или молитвените закуски, които организираме с други мъже от църквата. Всичко това е прекрасно, но има моменти, в които забелязвам, че Бог иска да привлече моето внимание.

Исус понякога ни прошепва да се приближим към Него и да Го послушаме. Ако го сторим и се откъснем от всичко, което ни разсейва и отнема цялото ни внимание, ще чуем Божия глас много по-ясно.

 

Молитва: Боже на мира, помагай ни да поставяме Теб преди всичко друго. Учи ни да се успокояваме и да позволяваме Твоят глас да говори на сърцата ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Трябва да се успокоим, за да чуем Божия глас.

Тес Брукс (Флорида)

 

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply