Силата на солта

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-20

 

„Вие сте солта на земята.“

(Матей 5:13)

 

През цялата човешка история солта е била много ценен продукт. Тя се е използвала за запазване на храната и за подобряване на нейния вкус. С вода, в която е разтворена сол, могат да се измиват плодове, а солта е съставка и в пастите за зъби, защото тя ги почиства и заздравява.

На 17 януари 2013 г. аз разбрах за още едно приложение на солта. Беше рано сутринта, преди богослужението за освещаването на нашата църковна сграда в Тайланд. За церемонията един скулптор на ледени фигури беше изваял красив кръст. Но точно когато приключил, една част от него се отчупила. Той веднага посипал сол на това място и така залепил отново отчупената част. Двете части трябвало да се притискат плътно една към друга в продължение на няколко минути и това било достатъчно кръстът да бъде отново цял.

Това ме накара да се замисля за мисията, която Христос ни възложи: да бъдем солта на земята. Той иска да сме тези, които събират хората и възстановяват пречупеното, които достигат до изгубените. За същата тази мисия говори и апостол Павел във 2 Коринтяни 5:18: „А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение“.

 

Молитва: О, Боже, чрез Твоята благодат ние приемаме поръчението да бъдем солта на земята, за да събираме Твоите деца в едно семейство, което Ти обичаш и за което се грижиш. Амин.

 

Мисъл за деня: Чрез силата на Христос мога да служа за примирение.

Сомнуек Джарипен (Тайланд)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОСВЕТЕНИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply