Силни по дух

Прочит: Филипяни 3:12-4:1

 

„Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“

                                                                              (Яков 1:22)

 

Нашата църква преживява бавен регрес. Повечето от по-възрастните хора са починали, а други са в недобро здравословно състояние. Лошото е, че не идват и млади хора. Затова решихме, че макар да се чувстваме добре по време на богослуженията, е важно да започнем да носим благовестието на хората извън църквата.

Започнахме евангелизационна програма – с думи и действия. Няколко човека от църквата публикуваха в местния вестник своите свидетелства. Те споделяха как църквата ги е приближила до Бога и е помогнала за укрепването на вярата им. Същите тези хора доброволно помагаха в центъра за подкрепа на нуждаещи се към църквата. Всички искахме да покажем на дело своята вяра, вместо само да говорим за нея.

Това започна преди година и сега, макар все още църковната ни общност да е малка, тя постепенно се разраства. Най-хубавото е, че новите ни членове също стават част от служенията на църквата. Всички сме обединени от решимостта да служим не само на думи, но и на дело.

 

Молитва: Господи, макар понякога да сме малко на брой, ние сме силни по дух. Давай ни твърда вяра и ни помагай да я споделяме с другите на дело. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божието водителство можем да водим и други при Бога.

Марк Картър (Тексас)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО РЕШАВАТ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply