Симфонията на творението

Прочит: Битие 1:1-25

 

„Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях; тогава ще пеят с радост всички дървета и гората…“

(Псалм 96:12)

 

Обичам да разхождам кучето в един близък квартал, построен около няколко малки езера и пълен с дървета и растения. Често слушам музика, докато се разхождам. Една сутрин батерията ми свърши точно по средата на първата песен, но се заслушах в шумоленето на тополите, плискащата се вода от малките фонтани в езерото, чуруликането на птиците, квакането на патиците и мелодията на вятъра.

Много неща днес привличат вниманието ни – от технологиите до шума на клаксоните в натоварения трафик. Но нищо от това не може да се сравни с мелодиите, красотата и чудесата на Божието творение. Аз продължавам да слушам музика, докато се разхождам, но понякога спирам, за да се заслушам в тази красота наоколо. Когато реша да не позволя на музиката да заглуши звуците на природата, осъзнавам, че Бог е създал невероятна симфония.

 

Молитва: Боже, помогни ни да отделяме време да се радваме и да се грижим за света, който си създал. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще слушам внимателно Божието чудесно творение.

Лайза Тейт (Ню Мексико, САЩ)

 

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА КРАСОТАТА НА ТВОРЕНИЕТО.

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply