Син на баща си

Прочит: Йоан 14:1-14

 

„Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, видял е Отца.“

(Йоан 14:9)

 

Докато със съпруга ми обядвахме в един ресторант, забелязах един човек, който ми се стори познат. По движенията и жестовете му заключих, че е синът на наш приятел. Не го бях виждала от дете, но го познах. Маниерите му, походката и стойката толкова приличаха на тези на баща му, че не можеха да бъдат сбъркани.

На следващия ден, докато все още си мислех за това, се сетих за друга толкова явна прилика между баща и син. Когато четем за Исус и Неговите постъпки, ние научаваме за Неговия небесен Отец. Исус винаги учеше хората да се обичат. Той прощаваше бързо, изцеляваше, беше внимателен и проявяваше разбиране. Исус ни уверява, че няма от какво да се боим. Ето защо ние знаем какъв е Бог: любящ, прощаващ, милостив. Ние познаваме Бога, защото познаваме Исус.

 

Молитва: Създателю, помагай ни да знаем кои сме, да се отнасяме с любов към хората и да се уподобяваме на Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да отразявам Божията любов с думите и делата си.

Джанет Холоуей-Бергман (Мисури)

 

Да се молим за: БАЩИ И СИНОВЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply