Скъпоценно миро

Прочит: Йоан 12:1-8

 

„Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.“

(Йоан 12:3)

 

Мария отиде при Исус, изля на нозете Му миро, помаза ги и ги избърса с косата си. Тогава къщата се изпълни с аромата от мирото. То струваше колкото заплатата на един работник за година. Мария показа любовта и посвещението си по един екстравагантен начин. Някои не го разбраха, но Исус го прие. Той го оцени и каза на присъстващите да не я винят. В Евангелието според Марк Той казва, че постъпката ѝ винаги ще се помни (Марк 14:9).

Мария не се притесни от негодуванието на околните. За нея най-важното беше да изрази своята благодарност към Исус за това, че я приема, обича и цени. Мария ни показва, че най-доброто служение е това, което отразява искрената ни благодарност за Божията любов.

И ние трябва да изливаме възхвалата, която изпълва сърцата ни. Посвещаваме живота си на Исус чрез жертва и служение. Когато изливаме сърцата си, които изцяло сме посветили на Исус, ароматът на любовта и предаността ще изпълва света около нас.

 

Молитва: Боже, помагай ни да изливаме сърцата си във възхвала към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво мога да дам на Исус днес?

Елизабет Ливингстън (Индия)

 

Да се молим: ДА ДАВАМЕ ЩЕДРО.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply