Скок във вярата

Прочит: Евреи 11:1-29

 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“

(Евреи 11:1)

 

Преди известно време посетих една арт инсталация, озаглавена „Скок във вярата“. Тя представляваше черно и мрачно стълбище, което се осветяваше само когато някой реши да се качи на първото стъпало. Тя ми напомни за първата стъпка, която правим с Бога, когато не виждаме целия път пред себе си, но вярваме, че Той ще ни заведе до крайната цел.

Често подценяваме отделните стъпки по пътя към спасението. Единадесетата глава на Евреи ни разказва как хора като Авраам, Мойсей и Раав направиха скок във вярата. И ние можем да излезем по-силни от трудните ситуации, като стъпваме с вяра, а не като ги избягваме. Така ще бъдем по-подготвени по пътя, който ни приближава към Бога.

 

Молитва: Боже, давай ни смелост в трудните ситуации да правим своя скок във вярата, като се молим, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Когато направя скок във вярата, радостта ми в Господа расте.

Хо Пай Фа (Сингапур)

 

Да се молим за: ПО-СИЛНА ВЯРА.

 

 

Остави коментар

Live Reply